اسانس گیاهان دارویی راز جوانی ملکه بریتانیا بود

در سال های اخیر، موسسه تحقیقات کشاورزی و دانشگاه علم و صنعت چائویانگ با دستورالعمل های تحقیقاتی فوق همکاری کرده و با موفقیت از فناوری کشت بافت برای تکثیر نهال های مهم گیاهان دارویی سنتی و اسانس گیاهان دارویی استفاده کرده اند.

به عنوان مثال: برخی از این گیاهان کشت تجاری را آغاز کرده اند. آنها را می توان با القای بازسازی گره ساقه نهال هیبیسکوس هیبیسکوس، جنتین تایوان، Adenophora verticillum و نخ طلایی تایوان؛ استفاده از کشت بافت برای القای جنین زایی جسمی و تمایز گلپر و کوریدالیس تکثیر کرد.

علاوه بر این، فناوری کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار تایوان، گلپر تایوان و یام هنگچون نیز ایجاد شده است و مواد موثره آن به ترتیب مانند تاکسول، گلپر و ساپونین یام تولید می شود.

با پیشرفت پزشکی و کشاورزیدر زمینه اسانس گیاهان دارویی، گیاهان دارویی به تدریج به گیاهان زراعی تبدیل شدند. در کتاب «چی مین یائو شو» نوشته جیا سیکسی از سلسله وی شمالی، روش های کاشت بیش از 20 نوع گیاه دارویی مانند اسطوخودوس دیلینگ، گلرنگ و Evodia rutaecarpa شرح داده شده است.

اسانس

در سلسله سوئی، دفتر پزشکی امپراتوری مناصبی مانند “پزشکی اصلی” و “باغبان دارویی” را ایجاد کرد که به طور تمام وقت مسئول کشت گیاهان دارویی بودند.

به گفته “سوی شو جینگ جی ژی”، کتاب های خاصی در مورد اسانس گیاهان دارویی مانند “قانون داروی کاشت” و “کاشت شنجی” وجود داشت.

در سلسله مینگ، بیش از 180 نوع گیاه دارویی با روش های کشت در “مجموعه مواد مدیکا” ثبت شده بود. پس از سال 1949، بررسی برنامه ریزی شده، توسعه، بهره برداری و معرفی و کشت منابع گیاهان دارویی انجام شد.

همچنین کارهای زیادی روی تعیین، جداسازی و استخراج اجزا و آزمایشات اسانس گیاهان دارویی انجام شده است.

بر این اساس، تک نگاری های اسانس دارویی گیاهی مختلفی از جمله «فلور دارویی چین»، «متریا مدیکا چینی»، «متریا مدیکا»، «فرهنگ نامه طب چینی»، «مجموعه ملی طب گیاهی چینی»، «دارونامه مردمی» گردآوری و منتشر شد. جمهوری چین” بیش از 5000 نوع گیاه دارویی ثبت شده است و بیش از 200 نوع آن کشت شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.