فر صنعتی کیک پزی که در جنگ جهانی دوم به عنوان سنگر مورد استفاده قرار گرفت

این فعالیت به دنبال توسعه عملکرد و به حداکثر رساندن قابلیت فر صنعتی کیک پزی تحت تنظیمات فرآیند فعلی آن است.

تجزیه و تحلیل سیستم از طریق ترکیبی از تکنیک‌های تجربی و محاسباتی، ارزیابی می‌کند که فرآیند فعلی تا چه حد به مشخصات اصلی آن نزدیک است. سپس این می تواند برای ایجاد راهی برای فراتر رفتن و افزایش قابلیت اصلی اجاق ایجاد شود.

بهبودهای این بخش احتمالاً تغییرات فیزیکی سیستم فر است که می تواند به صورت ارتقاء تجهیزات یا نصب سخت افزار اضافی باشد.

درک محصول می تواند برای کمک به شناسایی محدودیت ها در یک فرآیند موجود استفاده شود و بنابراین می تواند بهبود بالقوه فرآیند را برجسته کند.

برای کاربرد صنعتی ارائه شده در این مقاله، بهبود فرآیند به شکل نصب عایق در داخل دیواره‌های کوره برای کاهش تأثیر جرم حرارتی ساختاری بر پاسخ‌دهی به دما صورت می‌گیرد.

فر

مدل‌سازی انتقال حرارت از طریق ساختار کوره موجود می‌تواند مزایای بالقوه را از نظر صرفه‌جویی در انرژی و کاهش تنوع فرآیند تعیین کند.

بهبود فرآیند می تواند شامل نصب حسگرهای اضافی برای کمک به کنترل و درک فرآیند باشد، که سپس می تواند درک کیفیت محصول را ایجاد کند و در نتیجه یک رویکرد تکراری ایجاد کند.

روش تکراری برای بهبود کوره های صنعتی در شکل 1 نشان داده شده است. این روش با درک محصول قبل از حرکت به سمت بهبود فرآیند و سپس در نهایت به بهینه سازی فرآیند شروع می شود.

گنجاندن ملاحظات کیفیت محصول در طول فرآیند بهبود به توسعه قابلیت فرآیند کمک می کند که منجر به مزایای اقتصادی برای تولید کننده از نظر صرفه جویی در انرژی و عملکرد فرآیند می شود.

در حالت ایده آل، فعالیت ها باید به صورت متوالی تکمیل شوند تا تغییرات در زمان درست در طول فرآیند بهبود ایجاد شود.

به عنوان مثال درک محصول می تواند جنبه ای از عملکرد فر را برجسته کند که عملکرد ضعیفی دارد و نیاز به بهبود دارد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.