20 درصد بیمارستان ها تمامی کارکنانی با تجهیزات پزشکی خانگی کار می کنند

100% بیمارستان ها لوازم جانبی مطابق استاندارد و توصیه سازنده بوده و به دستگاه آسیبی نمی رساند و مدارک مربوط به این کبریت در واحد موجود می باشد.

در 100% بیمارستان ها مواد مصرفی تا حدودی و نه به طور کامل طبق توصیه سازنده بوده و مطابق با استانداردهای MSDS نبوده و مدارک آن در قسمت موجود است.

در 100 درصد بیمارستان ها سوابق برنامه PM به صورت کامل و با تمام امکانات لازم تکمیل شده است. در 60 درصد بیمارستان ها هیچ برنامه ای برای آزمایش ایمنی بیمار قبل از نصب و استفاده برای بیمار وجود ندارد. در 20 درصد بیمارستان ها طرح تست ایمنی قبل از نصب و استفاده برای بیمار وجود دارد اما کامل نیست. در 20 درصد بیمارستان ها برنامه ای برای تجهیزات پزشکی خانگی بیمار به کاربر ارائه می شود و سوابق وی ثبت می شود.

در 100% بیمارستان ها ایمنی تجهیزات پزشکی تهران پس از تعمیرات معمولی تست نمی شود و مستنداتی در این زمینه وجود ندارد.

بخش چهارم: آموزش
بر اساس جدول 4، در 60 درصد بیمارستان ها، تعداد کمی از کارکنان آموزش استفاده از تجهیزات پزشکی مدرن را دیده اند و سوابق آموزش و نوع آموزش به افراد بخش موجود است.

در 20 درصد بیمارستان ها تمامی کارکنانی که با تجهیزات پزشکی خانگی کار می کنند در زمینه نگهداری و استفاده از تجهیزات آموزش دیده اند و سوابق آموزش و نوع آموزش به افراد بخش وجود دارد.

در 20 درصد بیمارستان ها، پرسنل در زمینه استفاده و نگهداری از تجهیزات آموزش ندیده اند و مستنداتی در این زمینه وجود ندارد.

  • منابع:
    1. Evaluation of medical equipment management in educational hospitals in Isfahan
  • تبلیغات:
  1. با کمک سیم مفتول می توان شاتل فضایی ساخت
  2. پارچه مبلی که با نشستن بر روی آن رنگ عوض می کند!
  3. داستانهای موفقیت استارتاپ های بزرگ ایران!
  4. آیا می دانستید برای خوشرنگ شدن ترشی به آن رب گوجه اضافه می کنند!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.